Dziś jest 18 czerwca 2018 roku

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
ul. Budowlana 25
65-386 Zielona Góra

tel. 500 452 450

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece

czytaj więcej
Rozmiar tekstu
8 czerwca 2018 - Obowiązek informacyjny

Informuję, że jestem administratorem Pani/Pana danych osobowych jako osoby kontaktowej Nadleśnictwa Krzyż. Dane te przetwarzam w celu wykonania umowy o świadczenie pomocy prawnej, zawartej przeze mnie z tym nadleśnictwem. Umowa ta stanowi podstawę prawną tego przetwarzania. Przetwarzanie to obejmuje dane w postaci Pani/Pana imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego (adres e-mail nie należy do kategorii danych osobowych). Podanie tych danych jest warunkiem należytego wykonania umowy, a ich usunięcie nastąpi po jej wygaśnięciu.

Dalej informuję, że przysługuje Pani/Panu dostęp do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, uzupełnienia, bycia zapomnianym oraz ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tytułem uzupełnienia podaję, że przygotowywany jest projekt ustawy, ograniczającej lub wyłączającej niektóre z obowiązków radcy prawnego jako administratora danych osobowych przetwarzanych w ramach wykonywania zawodu.

Z wyrazami szacunku:

Andrzej Łuczyk

Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Łuczyk, ul. Budowalna 25, 65-386 Zielona Góra, tel. 500 452 450, e-mail: kancelaria@luczyk.pl; a.luczyk@radca.lex.pl.

(czytaj więcej)

8 czerwca 2018 - Cookies i podobne.

Strona nie wykorzystuje cookies ani innych podobnych technologii.

 

(czytaj więcej)

8 czerwca 2018 - Doskonalenie zawodowe

& czerwca br. w siedzibie tut. OIRP (ul. P. Skargi 10) odbędzie się szkolenie poświęcone problematyce roli pełnomocnika w mediacji.

(czytaj więcej)

Bądź na bieżąco ze swoją sprawą. Bedę informował Cię o wszystkich etapach.

Radca Prawny Andrzej Łuczyk
Wykonanie: MakoMarketing 2011